W roku szkolnym 2018 / 19 w naszym klubie odbywa się balet dla dzieci 5 - 7 letnich prowadzony przez Baltimę.

Z przyczyn od nas niezależnych wstrzymujemy zajęcia Klubu Malucha