Co to jest bezpłatna szkoła rodzenia - czyli szkoła rodzenia na NFZ 

Są to spotkania edukacji przedporodowej, które może prowadzić położna środowiskowa w ramach kontraktu z NFZ.
Położne środowiskowe to położne, które wykonują poporodowe wizyty patronażowe, czyli odwiedzają w domach mamy z noworodkami – oceniają stan mamy i dziecka, zdejmują szwy z krocza czy po cięciu cesarskim, czasami wykonują pierwszą domową kąpiel, niektóre z nich udzielają też porad związanych z karmieniem. Dzięki zajęciom darmowej szkoły rodzenia przyszła mama poznaje więc położną środowiskową, która będzie ją odwiedzać w domu po porodzie. 

Wytyczne NFZ odnośnie edukacji przedporodowej powodują, że program spotkań skupia się głównie na przekazaniu potrzebnej wiedzy, a nie na ćwiczeniach praktycznych. Jest to też zgodne z wykształceniem położnych, które w trakcie studiów nie nabywają potrzebnego doświadczenia w prowadzeniu jakichkolwiek ćwiczeń. Poza tym  zajęcia powinny się odbywać pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w godzinach od 8.00 do 18.00, co ogranicza możliwość uczestnictwa zapracowanych mężów czy partnerów.

Prowadząc fizjoterapię w połogu odwiedzamy wiele mam i rodzin po porodzie.
Coraz częściej widzimy, że mamy czy pary, które uczestniczyły w szkole rodzenia refundowanej przez NFZ mają dużą wiedzę, ale często nie były dobrze praktycznie przygotowane do porodu. Wówczas słyszymy, że dopiero na porodówce rodząca zdała sobie sprawę, że nie kontroluje swojego ciała, czuje się zagubiona. Zdarza się też, że parom po porodzie brakuje umiejętności praktycznych związanych z „obsługą noworodka”. To z kolei powoduje stres, obawę, czy dziecku nie stanie się krzywda.

Szukając darmowej szkoły rodzenia zachęcamy więc, aby przeanalizować program spotkań:
Ile godzin ćwiczeń (i jakich) zapewnia program? A może ćwiczenia są dodatkowo płatne? Jeśli są ćwiczenia, to kto je prowadzi? Czy osoba doświadczona, która daje gwarancję dobrego przygotowania i bezpieczeństwa ćwiczeń?

Aby łatwiej porównać inne spotkania z naszymi, przedstawiamy nasz program spotkań praktycznych:

  • w cyklu „Praktycznie rodzimy” mamy 4 godziny zegarowe ćwiczeń – rozbite na 8 części: 4 dłuższe i 4 krótkie; są to ćwiczenia porodowe – oddychanie i pozycje w I i II fazie, ćwiczenia rozluźniające (przeciwbólowe i pomagajace utrzymać sylwetkę), relaksacyjne, masaże wykonywane przez osobę towarzyszącą w porodzie; zestaw bezpiecznych ćwiczeń na pierwsze dni po porodzie

  • w ramach spotkania „Instrukcja obsługi niemowlęcia” - około 2 godzin ćwiczenia przez uczestników (a nie pokazu): przewijanie, kąpiel, różne pozycje do karmienia, odbijanie, różne sposoby noszenia; elementy I pomocy: zachłyśnięcie i zatajenie

W naszych zajęciach można uczestniczyć niezależnie od udziału w dowolnej bezpłatnej szkole rodzenia. Można więc mieć i teorię (w innym miejscu) i praktykę - z nami. Zapraszamy